Frase / Expresión / Proverbio de la semana en japonés


2017年3月13日

二人(ふたり)は犬猿(けんえん)の仲(なか)である(hutari wa kenen no naka de aru)---Los dos se llevan como el perro y el gato

ダウンロード
Los dos se llevan como el perro y el gat
MP3 オーディオファイル 187.3 KB

2017年3月5日

温泉(おんせん)に入(はい)る(onsen ni hairu)---tomar baños termales

ダウンロード
tomar baños termales.mp3
MP3 オーディオファイル 111.5 KB

2017年2月19日

お誕生日(たんじょうび)おめでとうございます(o tanjoubi omedetou gozaimasu)---¡Feliz cumpleaños!

ダウンロード
feliz cumplaños.mp3
MP3 オーディオファイル 133.7 KB

2017年2月12日

猫(ねこ)の手(て)も借(か)りたいほど忙(いそが)しい(neko no temo karitai hodo isogashii)---Proverbio "Ocupadísimo"

ダウンロード
Proverbio %22Ocupadísimo%22.mp3
MP3 オーディオファイル 137.0 KB

2017年2月5日

立(た)つ鳥(とり)跡(あと)を濁(にご)さず(tatsu tori ato o nigosazu)---Proverbio "Es la cortesía común arreglar cosas antes de irse del lugar"

ダウンロード
Proverbio %22Es la cortesía común arre
MP3 オーディオファイル 186.3 KB

2017年1月29日

三日坊主/みっか ぼうず(mikka bouzu)---Proverbio "la persona que no tiene perseverancia(literalmente "un monje de tres días")"

ダウンロード
Proverbio %22la persona que no tiene per
MP3 オーディオファイル 152.0 KB

2017年1月22日

石(いし)の上(うえ)にも三年(さんねん)(ishi no ue nimo san nen)---Proverbio "La perseverancia es el ingrediente esencial para tener éxito (literalmente "3 años en una piedra")"

ダウンロード
Proverbio %22La perseverancia es el ingr
MP3 オーディオファイル 214.3 KB

2017年1月15日

七転(ななころ)び八起(やお)き(nanakorobi yaoki)---Proverbio "Con una voluntad inquebrantable (literalmente "Siete veces cayendo, ocho veces levantándose")"

ダウンロード
Proverbio %22Con una voluntad inquebrant
MP3 オーディオファイル 158.2 KB

2017年1月8日

店内(てんない)で頂(いただ)きます。(tennai de itadaki masu)---Para comer aquí, por favor.

ダウンロード
Para comer aquí, por favor.mp3
MP3 オーディオファイル 102.3 KB

---年---月---日

持(も)ち帰(かえ)りでお願(ねが)いします。(mochikaeri de onegai shimasu)---Para llevar, por favor.

ダウンロード
Para llevar, por favor.mp3
MP3 オーディオファイル 92.5 KB

---年---月---日

店内(てんない)でお召(め)し上(あ)がりですか?それともお持(も)ち帰(かえ)りですか?(tennai de omeshi agari desuka? soretomo omochi kaeri desuka?)---¿Para comer aquí o para llevar?

ダウンロード
¿Para comer aquí o para llevar?.mp3
MP3 オーディオファイル 215.7 KB

---年---月---日

なんちゃって。(nan chatte)--Estoy bromeando.

ダウンロード
Estoy bromeando.mp3
MP3 オーディオファイル 90.6 KB

---年---月---日

どうぞお上りください/どうぞ おあがり ください。(douzo oagari kudasai)---¡Pase, por favor(al invitar a alguien a la casa)!

ダウンロード
¡Pase, por favor!.mp3
MP3 オーディオファイル 145.6 KB

---年---月---日

新年あけましておめでとうございます/しんねん あけまして おめでとう ございます。(shin nen akemashite omedetou gozaimasu)---¡Feliz Año Nuevo!

ダウンロード
¡Feliz Año Nuevo!.mp3
MP3 オーディオファイル 137.1 KB

---年---月---日

もしもし、鈴木(すずき)と申(もう)しますが、田中(たなか)さんのお宅(たく)でしょうか?一郎(いちろう)さんはいらっしゃいますでしょうか?(moshimoshi, Suzuki to moushimasuga, Tanaka san no otaku de shouka? Ichirou san wa irasshaimasu de shouka?)---¡Hola! Me llamo Suzuki, pero ¿es esta la familia Tanaka? ¿Está Ichiro?

ダウンロード
¡Hola! Me llamo Suzuki, pero ¿es esta la
MP3 オーディオファイル 457.3 KB

---年---月---日

気をつけて/きを つけて!(ki o tsukete)---¡Cuidad!

ダウンロード
¡Cuidad!.mp3
MP3 オーディオファイル 81.2 KB

---年---月---日

誰か、警察を呼んでください/だれか けいさつを よんで ください!(dareka, keisatsu o yonde kudasai)---Alquien, por favor, ¡llame a la policía!

ダウンロード
Alquien, por favor, ¡llame a la policía
MP3 オーディオファイル 129.3 KB

---年---月---日

こちらは私の父のタケシです/こちらは わたしの ちちの たけし です。(kochira wa watashi no chichi no Takeshi desu)---Éste es mi padre, Takeshi.

ダウンロード
Éste es mi padre, Takeshi.mp3
MP3 オーディオファイル 149.3 KB

---年---月---日

スーツケースがなくなってしまいました。(sûtsu kêsu ga nakunatte shimaimashita)---Se me perdió la maleta.

ダウンロード
Se me perdió la maleta.mp3
MP3 オーディオファイル 139.7 KB

---年---月---日

お客様、店内での撮影はご遠慮ください/おきゃくさま、てんないでの さつえいは ごえんりょ ください。(okyakusama, ten-nai deno satsuei wa goenryo kudasai)---Señor/Señora/Señorita, por favor absténgase de sacar fotos o vídeos en la tienda.

ダウンロード
Señor(Señora,Señorita), por favor abs
MP3 オーディオファイル 283.6 KB

---年---月---日

運転手さん、次の信号を右に曲がってください/うんてんしゅさん、つぎの しんごうを みぎに まがって ください。(untenshu san, tsugi no shingou o migi ni magatte kudasai)---Conductor, ¡doble a la derecha en el próximo semáforo, por favor!

ダウンロード
Conductor, ¡doble a la derecha en el pro
MP3 オーディオファイル 269.5 KB

---年---月---日

お邪魔しました/おじゃましました。(ojama shimashita)---Les he molestado(Se dice cuando se sale de la casa ajena)

ダウンロード
Les he molestado.mp3
MP3 オーディオファイル 144.4 KB

---年---月---日

お邪魔します/おじゃまします。(ojama shimasu)---Les molesto(se dice antes de entrar a la casa ajena)

ダウンロード
Les molesto.mp3
MP3 オーディオファイル 134.2 KB

---年---月---日

緊急呼出用ボタン/きんきゅう よびだし よう ボタン(kinkyuu yobidashi you botan)---botón de llamada de emergencia

ダウンロード
botón de llamada de emergencia.mp3
MP3 オーディオファイル 130.7 KB

---年---月---日

なんとかなる、大丈夫/なんとか なる、だいじょうぶ。(nantoka naru, daijoubu)---Todo saldrá adelante, no hay ningún problema.

ダウンロード
Todo saldrá adelante, no hay ningún pr
MP3 オーディオファイル 140.5 KB

---年---月---日

空気が綺麗で、とても清々しいです/くうき が きれい で、とても すがすがしい です。(kuuki ga kirei de, totemo sugasugashii desu)---El aire es puro y muy refrescante.

ダウンロード
El aire es puro y muy refrescante.mp3
MP3 オーディオファイル 192.2 KB

---年---月---日

今日は寝坊してしまいました/きょう は ねぼう して しまい ました。(kyou wa nebou shite shimai mashita)---Hoy me quedé dormido.

ダウンロード
Hoy me quedé dormido.mp3
MP3 オーディオファイル 133.2 KB

---年---月---日

トラックの後ろにスーパーがあります/トラック の うしろ に スーパー が あります。(torakku no ushiro ni súpá ga arimasu)---Detrás del camión, hay un supermercado.

ダウンロード
Detrás del camión, hay un supermercado
MP3 オーディオファイル 176.7 KB

---年---月---日

日本は今日から5日間連休です/にほん は きょう から 5か かん れんきゅう です。(nihon wa kyou kara itsuka kan renkyuu desu)---En Japón, desde hoy, tenemos 5 días festivos consecutivos.

ダウンロード
En Japón, desde hoy, tenemos 5 días fe
MP3 オーディオファイル 261.2 KB